La Castanyera i la tardor

Cooperació i treball en equip per resoldre un enigma comú

L’activitat es desenvolupa amb tot el grup junt.

La Castanyera ens planteja el problema que té i que hem de resoldre tots junts

Son els mateixos alumnes qui proposen maneres d’organitzar-se i de solucionar els problemes

Els i les monitors/es fan de guies de l’activitat orientant els alumnes i ajudant-los a desenvolupar les idees que vagin sortint.

L’activitat és molt dinàmica i els alumnes fan molta cerca per la muntanya.

1r, 2n i 3r tenen una activitat diferent a la de 4t, 5è i 6è que té un punt Scaperoom amb continguts més desenvolupats.

 

Objectius:

Desenvolupar habilitats de treball en equip.

Fomentar el treball per un objectiu comú.

Incentivar l’escolta activa a través del missatge no visual (audios).

Treballar elements de la tardor indirectament.

Motivar des de la no competició.

Preu/alumne (IVA inclòs):

9,50€

Durada de l’activitat:

2 hores

Recomanat per:

cicle mitjà i cicle superior

Disposa de dinàmiques prèvies

i posteriors per treballar

a la classe

Preu/alumne (IVA inclòs):

9,50€

Durada de l’activitat:

2 hores

Recomanat per:

cicle mitjà i cicle superior

Disposa de dinàmiques prèvies

i posteriors per treballar

a la classe